Unga kriminella i Rosengård får hjälp

Nu intensifierar Rosengård stadsdelsförvaltning arbetet med stadsdelens unga kriminella. Med ett nytt öppenvårdsprojekt ska fler ungdomar få stöd och behandling i sin hemmamiljö, istället för att som tidigare vårdas på ofta dyra institutioner utanför stan.

Tanken är bland annat att hela det nätverk som finns runt omkring individen, ska involveras i behandlingen.

- Nu jobbar vi både med individen, socialsekreterare, lärare och andra viktiga personer för att skapa kontakter för att skapa gemensamma mål, säger Haris Sokolovic, socialrådgivare i Rosengård.

Till satsningen, som har bekostats ur stadsdelens budget, har förvaltning nu nyanställt sex socialrådgivare som regelbundet ska träffa kriminella tonåringar i Rosengård.

Själva behandlingen går bland annat ut på att lära sig att kontrollera sin ilska och att lära sig att fungera på ett socialt accepterat sätt, basala färdigheter som till exempel hur man lyssnar på någon annan, hur man starta ett samtal eller ber om hjälp.

Och med hjälp av öppenvårdsprogrammet hoppas man kunna bryta en kriminell livsstil redan på ett tidigt stadium, innan det är för sent, innan kostsammare resurser måste sättas in.