Kristianstads flygplats ska räddas

Kommunerna i nordöstra Skåne skjuter till 12 miljoner kronor för att rädda Kristianstads flygplats.

Resenärerna har blivit färre och underskottet stort, men flygplatsen är livsnödvändig anser Kristianstads kommunalråd Michael Anefur.

- Det är helt avgörande för nordöstra Skåne. Förlusten om flygplatsen försvinner blir katastrofal, säger han.

Någon risk för att flygplatsen läggs ned inom överskådlig framtid är det inte

Men på flygplatsen ligger så klart kravet från ägarna om bättre resultat

- Vi kommer att vända på varje sten, det är möjligt att personalen minskas något, men det är inte där de stora kostnaderna ligger, säger han.

De sparpaket som har diskuterats ger inte så mycket i reda pengar. Restaurangen försvinner visserligen, men på personalsidan sätter säkerhetsaspekter stopp för stora neddragningar. För bättre resultat är krävs alltså fler resenärer och större intäkter