Område vid Skälderviken utvecklas

Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms kommuner tar ett nytt grepp för att utveckla området runt Vegeholm och Utvälinge vid sydsidan av Skälderviken.

I stället för att arbeta var för sig ska man göra en gemensam plan för bostäder och turism i området. Och man ska också arbeta för att det byggs en ny lokaltågstation i Vegeholm.

- Här skulle Pågatåg och Öresundståg kunna stanna, dels för de som bor här, men också för natur-, golf- och kulturbesök, säger moderata kommunalrådet Hans Wallmark i Ängelholm.

Hösten 2007 är det tänkt att kommunfullmäktige i de tre kommunerna ska ta ställning till planen för Vegeholmsområdet.