Regionen fotograferar sina konstföremål

Region Skåne ska fotografera över 10 000 av sina konstföremål, som det saknas bilder på. Regionen bygger nämligen just nu upp en ny konstdatabas över den konst man äger och som finns utplacerad på bland annat lasaretten.

– Region Skånes konstsamling består ju av drygt 29 000 föremål, och av dem så är väl runt 18 000 fotograferade, så då blir det ett tiotusental som är kvar att fotografera, säger Jaana Järretorp, konstkoordinator på Region Skånes kulturförvaltning.

En fotograf har nu anlitats för att ta itu med arbetet. Förutom fotografi ska databasen innehålla andra detaljerade uppgifter om konstverket, som till exempel storlek, inköpspris och var det hänger.

Det hela handlar naturligtvis om säkerheten, för Region Skåne äger också en del konst som med tiden ökar i värde, och då gäller det att de är rätt placerade.

– Det kan ju vara så att man har gjort ett inköp på 50-60-talet av en känd konstnär, vi kan säga typ Ola Billgren, och sedan kan ju den målningen hänga årtionde efter årtionde på samma plats. Uppmärksammar man det så kanske man väljer att flytta målningen till en mer säker plats, säger Jaana Järretorp.