SOS alarm behöver aktuella adresser

Om du bor i ett helt nybyggt område eller har en gammal postlådeadress så kan det bli problem för SOS Alarm att spåra din adress i en nödsituation.

– Kartorna uppdateras en eller två gånger om året. De bostäder som byggs däremellan finns inte med under den perioden. Men de allra flesta som fått nya adresser har vi i registret, säger Ola Nilsson, driftsledare på SOS alarm i Malmö.

Genom att intervjua den nödställda går det alltid att hitta den som ringer SOS, säger Ola Nilsson, även om adressen inte stämmer med adressregistret.

Så var fallet i fredags då SOS alarm skulle hjälpa en nödställd familj i ett Furulund, ett område som övergått från postlådeadresser till vanliga gatuadresser.

Där var adressen inte uppdaterad i telefonkatalogen. Samma problem kan uppstå i helt nybyggda områden innan lantmäteriet inte hunnit uppdatera sina kartor. Det är också viktigt att göra en adressändring vid flytt. Det finns en missuppfattning att det sker automatiskt, vilket det inte gör.