Skolrenovering i Ystad gav dålig luft

Den dåliga luften på Norreportskolan i Ystad ska bli bättre. På torsdagskvällen förväntas kommunfullmäktige besluta om 4,3 miljoner extra för att göra ventilationen bättre inför hösten.

Problemen med den dåliga luften började när skolbyggnaden renoverades härom året. De gamla slitna fönstren byttes ut, men samtidigt försvann det naturliga luftintaget när nya, helt täta fönster sattes in.

Arbetsmiljöverkets mätningar förra året visade att halten av koldioxid ofta var alldeles för hög i klassrummen. Bara tio minuter in på lektionen passerades gränsvärdet, och man var tvungen att vädra.

För eleverna har det varit svårt att arbeta i skolan, särskilt för elever med koncentrationssvårigheter.