Citytunneln blir fem decibel tystare

Regeringen beslutade idag att ge två bostadsrättsföreningar rätt vad gäller att sänka bullernivån i Citytunneln med fem decibel.

Det inte blir några problem enligt projektchefen på Citytunneln Örjan Larsson, som till en början sa 35 decibel.

– Det var tidigt i projektet vi gjorde den bedömningen. Sedan dess har vi studerat metoder för att begränsa stomljud och därför vet vi att vi klarar av gränsen på 30 decibel.

Det handlar om så kallat stomljud, lågfrekvent ljud som bildas i den färdiga järnvägstunneln och fortplantar sig genom byggnadsmaterial och upp i husen ovanför tunneln.

Två bostadsrättsföreningar i Malmö, Magistraten och Munken, överklagade beslutet om en gräns för 35 decibel och fick alltså idag rätt hos regeringen. Nu ska ljudnivån sänkas till 30 decibel.