Rikskriminalen utreder gamla brott

Rikskriminalpolisen har satt samman en specialgrupp som ska samordna det material som finns om 53-årige Ulf Olsson som har fällts för mordet på tioåriga Helén Nilsson i Hörby.

Anledningen är att det finns uppgifter om att Ulf Olsson kan vara intressant för tidigare brottsutredningar.

I samband med att polis och åklagare utrett om och hur Ulf Olsson kan ligga bakom de sexton år gamla morden på Helén Nilsson och Jannica Ekblad har det kommit fram mycket information kring Olssons tidigare liv.

Han är nu dömd för mordet på Helén Nilsson men det finns alltså misstankar om att han kan ligga bakom även andra brott.

För att ta reda på vilka det kan handla om har Rikskriminalen tagit initiativ till en specialgrupp som ska titta närmare på det utredningsmaterial som finns. Arbetet med gruppen ska samordnas av Lars Palmgren på Riksmordkommissionen.

Han säger att det finns saker som tyder på att han kan ha gjort andra brott. Vad det kan handla om vill han ännu inte gå in på.