Sprickor upptäckta på Öresundsbron

Vid den första stora garantiinspektionen av Öresundsbron har sprickor upptäckts. Det är inga stora sprickor, som störst är de 0,4 millimeter, men de måste ändå lagas för att inte skapa större problem i framtiden.

– Generellt sett är det sprickor som normalt uppstår i betongkonstruktioner väldigt tidigt. Det har att göra med spänningar som uppstår innan betongen härdat ordentligt och nått sin åldersfasthet. Om man inte gör något åt det kan det skapa problem om fem till 15 år, säger Sven Landelius, vd för Öresundsbrokonsortiet.