Skånskt byggande går på högvarv

Byggandet av framför allt lägenheter och småhus är rekordstort i Skåne just nu och åren framöver kommer byggboomen att fortsätta, tror branschen.

– I Skåneregionen går byggandet betydligt bättre än i övriga Sverige. Vi ser en tillväxt på 15 procent för i år och nästa år, i övriga landet ligger den på tre till fyra procent, säger Valter Hultén, ansvarig för Sveriges Byggnadsindustriers regionala prognoser.

Byggandet i Skåne går på högvarv just nu och det byggs överallt, men tyngdpunkten ligger på Malmö/Lundområdet. Anledningen är en stark högkonjunktur, låga räntor och stora andra byggen, till exempel Citytunneln, som drar med sig andra byggprojekt. Kritiken har under dom senaste åren varit att det byggts alldeles för dyra bostäder, men enligt Mats Håkansson chef på Sveriges Byggindustrier i Malmö, så har den trenden vänt.

– Man ser det på intresset för att bygga hyreslägenheter till rimliga kostnader, säger han.