Moderaterna splittrade om Americas Cup

Turerna kring segeltävlingen Americas Cup fortsätter och nu blir en djup splittring hos moderaterna allt tydligare.

För trots att ledningen för moderaterna sagt ja till satsningen vid flera tillfällen så börjar allt fler inflytelserika moderater att öppet kritisera tävlingen.

Senast i raden är regionens vice ordförande Percy Liedholm (m).

- För det första är det en alldeles för smal idrott för att lägga så mycket pengar på. För det andra så finns det ingen som helst anledning att vi ska sponsra mångmiljonärer för deras fritidsysselsättningar.

Moderaten Percy Liedholm hävdar att flera formella fel begicks när Position Skånes extra bolagsstämma sa ja till projektet. Därför vill han att stämman görs om, och projektet stoppas.