Skåne marknadsförs från ovan

Från och med i maj och två år framåt kommer Skåne att visas upp från ett fågelperspektiv.  Genom en fotoutställning ska landskapet marknadsföras på ett annorlunda sätt och locka besökare till platserna som visas upp.

Utställningen ”Skåne - lika grant från ovan” kommer att genom flygfoton visa kända och okända platser.

- Vårt lilla fantastiska landskap ser helt annorlunda ut ovanifrån, säger fotografen Bertil Hagberg.

Utställningen finansieras i huvudsak av Helsingborgs stad och Peab. Nu har även en förfrågan skickats ut till de skånska kommunerna om att ingå i projektet.

Utställningen börjar i maj på Sundstorget i Helsingborg och kommer sedan visas i bland annat Göteborg och Köpenhamn.

- Vårt lilla fantastiska landskap ser helt annorlunda ut ovanifrån, säger fotografen Bertil Hagberg.