Malmö

Höga gifthalter under skola på Norra Sorgenfri

1:56 min

Delar av marken under Norra Sorgenfris gymnasium i Malmö är kraftigt förorenad av klorerade lösningsmedel. I förra veckan stängdes tre klassrum på skolan. Men fynden i marken förklarar inte personalens hälsoproblem.

– Slutsatsen är att de symptomen inte beror på de ämnen vi nu har mätt. Då återstår frågan: vad är det då för ämnen vi ytterligare ska leta efter? säger Eva Ahlgren, direktör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Det var i våras när personalen klagade över bland annat huvudvärk som man började leta efter mögelsporer i Norra Sorgenfri gymnasiums lokaler, som bara är tre år gamla. Istället för mögelsporer hittade man klorerade kolväten i inomhusluften. Sedan ventilationen setts över är halterna inte hälsofarliga. 

Nu har resultatet av markproverna blivit klara. De visar att marken på vissa ställen, framförallt under gymnasiesärskolan där det tidigare låg ett tvätteri är mycket förorenad av klorerade lösningsmedel, framförallt tetrakloreten. Men de ämnen man har hittat kan inte ge de symptom med svullna ögon, huvudvärk, nästäppa och klåda som anställda har. Skyddsombudet Fritz Agger kan inte säga i dag om skolan har en säker miljö eller inte.  

– De ger inget entydigt svar på att det skulle vara skadligt att vara här, men de ger å andra sidan inget entydigt svar på att det inte skulle vara skadligt att vara här, säger Fritz Agger.

Tre klassrum på gymnasiesärskolan stängdes i slutet av förra veckan av utbildningschefen Tommy Rosengren på grund av personalens besvär. Nu ska all personal och alla elever få fylla i en hälsoenkät, som beroende på resultatet kan komma att följas upp med läkarundersökningar. 

En elev har bytt skola för att föräldrarna inte anser att miljön är säker. Kommunen har redan beslutat att börja leta efter andra lokaler för Norra Sorgenfris gymnasium, men utbildningschefen Tommy Rosengren skulle helst se att skolan kunde flytta genast.  

– Om det bara handlar om ur pedagogisk synpunkt och arbetsmiljösynpunkt så är mitt val att omgående flytta till nya lokaler, säger Tommy Rosengren.