Skåne

Bättre lotsning av ambulanser i Skåne

1:19 min

Sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm har blivit bättre på att styra patienter som kommer med ambulans till rätt sjukhus. Under det senaste halvåret har ett hundratal patienter som tidigare skulle hamnat på den överbelastade akuten i Helsingborg skickats till närsjukvården i Ängelholm för vård.

-- Det är patienter där man ute i ambulansen bedömer att de har en lindrigare sjukdom där de inte behöver akutsjukhusets resurser, Carl-Johan Robertz är verksamhetschef vid medicinkliniken på Ängelholms sjukhus. Om man tittar på diagnoser är det mycket bröstsmärta, hjärtsvikt, stroke och infektionssjukdomar.

Sjukhuset i Helsingborg har haft brist på vårdplatser. Det har gjort att en hel del patienter som först kommit till akuten i Helsingborg sedan fått transporteras vidare till Ängelholm på natten. Något som varken är bra för patienterna eller ambulansverksamheten.

I våras började man arbeta aktivt med at lotsa fler patienter från Höganäs, Bjuv, Åstorp och norra delen av Helsingborgs kommun direkt till Ängelholms sjukhus i stället. Numera kommer en till två patienter om dagen dit direkt för vård i stället för att åka via Helsingborg, och Carl-Johan Robertz tror att det bara är början.

-- Vi tror att det är fler patienter som skulle kunna vårdas i Ängelholm, säger han. Därför kommer vi att göra arbetet på fältet lättare för ambulanspersonalen så att de har ett bättre stöd i sina bedömningar, säger Carl-Johan Robertz.