Malmö

Integrationsminstern: Staten har övervakat romer

1:31 min

En vitbok över svenska myndigheters övergrepp mot romer skrivs just nu på regeringskansliet, den visar bland annat hur myndighetsregistrering av romer varit vanligt förekommande under hela första häften av 1900-talet. Vitboken och polisens registrering av romer var givna samtalspunkter när integrationsminister Erik Ullenhag idag besökte romsk kulturcenter i Malmö.

Erland Kalderas på romskt kulturcenter i Malmö uppskattade integrationsministerns besök.

– Idag har företrädare för Malmös romer fått samlas och ventilera sina tankar och känslor, sammanfattade Erland Kalderas mötet.

Han sade sig också uppskatta det engagemang som integrationsminister Ullenhag visat i frågan om registrering av romer.

I samband med uppgifterna om Skånepolisens registrering av romer, offentliggör nu regeringskansliet en del ur den vitbok som handlar om statens övergrepp mot romer. Där står att läsa att sociala myndigheter, polis och länsstyrelser över hela landet under 1900-talet samlat in information och kartlagt enskilda individers karaktär och beteende. Något som integrationsminister Erik Ullenhag tycker det är viktigt att prata om. 

Det är en del av Sveriges historia som jag verkligen skäms över. Man kan läsa i offentligt tryck att: ”Vi inte kan utrota romerna men vi kan se till att deras levnadsvillkor blir sådana att de flyttar till andra länder”. Det är en del av vår mörka historia som väldigt få svenskar känner till, sade Erik Ullenhag och fortsatte:

– Det finns många romer som har beskrivit en verklighet där de känner sig övervakade av myndigheter. De har tyvärr många gånger haft rätt och det är djupt sorgligt.

En av de som kom till mötet var Daniel Juraj.

Vad tyckte du om mötet med integrationsministern?

– Det var ett bra möte för tillfället. Men jag undrar hur länge man ska ha förtroende för myndigheterna. Det snackas mycket, men hur ska man komma till målet?