Malmö

Romsk oro över att efterforska register

1:50 min

Erland Kaldaras, som är ordförande i Romska ungdomsförbundet och även driver romska frågor nationellt, uppmanar nu romer som vänder sig till Romskt Kulturcenter i Malmö att inte höra av sig till polisen för svar på om de finns i Skånepolisens register över romer. Anledningen är att han inte litar på vad polisen kommer göra med personuppgifterna.

– Här har ringt hundratals familjer, enskilda, ungdomar, äldre som har varit väldigt oroliga och förtvivlade. De har frågat om de finns med i polisens registrer. Vi har inte tillgång till registret så vi har inte kunnat svara dem, däremot har vi har uppmanat dem att inte ringa till polisen. För då skulle de kunna bidra till att det eventuellt skapas ett nytt legalt register till vilket romerna självmant lämnar sina uppgifter, säger Erland Kaldaras

700-800 romer över hela landet har ändå vänt sig till polisen för att få svar på om de finns med i det register över 4 000 romer som Skånepolisen upprättat. Monica Nebelius, chefsjurist vid Skånepolisen, jobbar just nu med att besvara förfrågningarna och hon tycker det är beklagligt att romer i Malmö inte vågar kontakta hennes stab.

– Det tyder på en stor förtroendebrist för oss. För oss som jobbar i den här verksamheten är det verklighetsfrämmande att vi skulle upprätta ett register över de som ringer till oss. För vad mitt ord är värt så kan jag säga att så gör vi inte, har aldrig gjort och kommer aldrig göra.

Men Erland Kaldaras vill att polisen ska höra av sig till de romer som finns i registret istället för tvärtom, för han litar inte på polisens löften.

– Det fanns ju ingen risk att de skulle upprätta ett olagligt register heller. Men tydligen så finns det minst ett eller två eller fler. Därför ställer vi krav på att man från polisen sida självmant ska kontakta de som finns med i registret.

Men enligt Monica Nebelius är det en omöjlighet.

– Det går inte. Vi har sett över alla lagliga möjligheter vi har, vi har tittat på om Röda Korset skulle kunna vara ett ombud eller om någon skulle kunna komma hit och titta i registren för någon annans räkning. Men enligt den sekretesslagstiftning vi har nu så måste man själv ta kontakt med oss och lämna uppgifter.