Malmö

Byggelevernas flytt till Rosengårdsskolan ställs in

1:25 min

Det blir inget av flytten till Rosengårdsskolan för byggeleverna från Norra Sorgenfris gymnasium som stängts på grund av mögel. Tanken var att de skulle ha sina lektioner där fram till jul. Men elevernas rädsla för området gör att skolledningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tänkt om.

– Elever är rädda för Rosengård. Den biten behöver man jobba med. Man kan inte bara placera ut elever på Rosengård och säga att "Nu ska ni gå i skola där". Elever har inte valt en skola som ligger i Rosengård och där måste vi visa för dem att det inte är farligt i Rosengård. Det är ungefär som överallt annars i Malmö, säger Christer Månsson, rektor på bygg- och anläggningsprogrammet på Norra Sorgenfris gymnasium.

Den handlingsplan som skolledningen anser skulle behöva genomföras för att eleverna skulle få en riktig bild av om det är farligt eller inte att gå i skola på Rosengård skulle kräva så mycket att det helt enkelt inte vore lönt med tanke på att det bara handlar om några veckors undervisning fram till jul.

– Jag har inga problem med att vara i Rosengård och ha en skola där eller jobba där. Men det är ju media och kompisar och så vidare som förmedlar den här bilden; att Rosengård är farligt. Vilket jag inte anser att det är. Inte jämfört med övriga Malmö i alla fall, säger Christer Månsson.

Dessutom går det yngre elever på Rosengårdsskolan som i sin tur skulle kunna uppleva det som stökigt om de vuxna eleverna från Norra Sorgenfri började där.

Nu söker man istället andra alternativ. Ambitionen är fortfarande att undervisningen ska komma igång efter höstlovet. En möjlighet är kanske Mediegymnasiets gamla lokaler i Västra hamnen.

Sedan tidigare är klart att gymnasiesärskolans elever från Norra Sorgenfri kan börja i nya lokaler på Valdemarsro efter höstlovet.