Lund

Forskare: "Invandring kan öka företags export"

Länder med invandring och företag som anställer utlandsfödda personer ökar sin export. Det visar en ny avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou har analyserat sambandet mellan internationell handel och migration.

Enligt honom har personer som är födda i andra länder kunskaper och kontakter som underlättar för företag att handla med andra länder.

– En tioprocentig ökning av invandringen kan öka svensk export med upp till 4,5 procent och de företag som anställer ytterligare en utlandsfödd person ökar sin export med närmare en procent i genomsnitt, säger Andreas Hatzigeorgiou.