Skåne

Region Skåne: "Bygg ut Södra stambanan nu"

1:58 min

Trängseln på Södra stambanan är redan akut - och värre kommer det att bli om inte alla Skånes tågpendlare ska bli lidande. Det konstateras i en ny, dyster rapport, som presenterades i dag och som Region Skåne nu passar vidare till regeringen med en vädjan om att öppna ögonen och bygga ut sträckan Lund-Hässleholm till fyrspårig järnväg.

Redan idag är ett av fem persontåg försenat på södra stambanan mellan Lund och Hässleholm och värre kommer det att bli om Skånetrafiken fortsätter att växa, det blir fler godståg och kanske även privata aktörer som vill köra fjärrtåg till Stockholm.

Det konstateras i en dyster rapport från trafikutredningsföretaget Trivector, som gjorts på uppdrag av Region Skåne.

– Det är anmärkningsvärt att Trafikverket inte planerar kraftfullare åtgärder för perioden 2014-2024, läget är redan ansträngt och hotar bli akut redan 2015, säger Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming.

Slår i kapacitetstaket 2023

Redan om några år blir det så trångt på spåren att minsta lilla försening kommer att innebära en dominoeffekt på andra tåg och om 10 år kommer det att vara så fullt att det inte går att knöka in fler tåg - även om de skulle gå som på ett pärlband.

– Det är faktiskt ännu värre än vad vi trodde. Vi anade att det här är en stor utmaning men nu i den här rappporten ser vi att det lurar faror runt hörnen som är ännu större än vi trodde, säger moderata regionrådet Pontus Lindberg, som är ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Det är som att köra på en enkelspårig väg där alla måste köra efter en traktor. Det duger inte i framtiden, säger Mikael Stamming:

– Vi tror att det blir färre som kommer att resa med kollektivtrafiken därför att det blir fler förseningar och fler inställda tåg. Vi riskerar att fler väljer bilen istället och det vill vi absolut inte av klimat- och trafiksäkerhetsskäl.

Oeniga med danskarna

Skånetrafiken har på 20 år nästan fyrdubblat tågresandet i Skåne - från 12 till 43 miljoner - och hoppas fördubbla antalet resenärer ytterligare en gång till år 2025. Men de Öresundstågen och Pågatågen kommer förmodligen att få trängas med en hel del andra tåg: privata oepratörer som satsar på att köra fjärrtåg till Stockholm i egen regi och så även en ökning på godssidan.

Men när det gäller godstrafiken finns det ett stort mått av osäkerhet i beräkningarna. I dag går det ett 60-tal godståg per dag på sträckan Lund-Hässleholm och Trafikverket räknar med en ökning av 10 tåg om dagen innan 2025. Men dess danska motsvarighet, Banestyrelsen, tror att det blir fler för när den dansk-tyska förbindelsen över Fehmarn Bält står klar kommer det att spilla över även till Sverige:

– Här säger danskarna att vi kommer att skicka över dubbelt så många tåg som ni räknat med och godståg har en förmåga att blockera upp ordentligt, säger socialdemokraten Leif Jakobsson, som närvarade vid presentationen av rapporten tillsammans med ett tiotal kollegor från riksdagen.

Han tycker själv det är märkligt, att Trafikverket och Banestyrelsen räknat så olika i sina prognoser och kommer därför att ställa en interpellationsfråga till infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd om hur hon tolkar materialet.

– Det här rycker undan hela hennes resonemang.

Tre alternativ

Under presentationen visade Mikael Stamming upp tre alternativ till att lösa tågträngseln på kort och lång sikt:

Ett nollalternativ med ett så kallat förbigångsspår - en omkörningsfil - mellan Lund och Hässleholm. Detta är redan planerat.

I ett utökat alternativ vill Region Skåne få till ytterligare tre "omkörningsfickor" på sträckan, förstärkningar som regionledningen också vill se på plats så snart det är möjligt.

Det tredje alternativet, fyrspår hela vägen till Hässleholm, kräver förstås mycket mer, inte minst pengar. Upp mot 10 miljarder kronor kan det komma att kosta men det är en investering som behövs och som inte gagnar bara Skåne utan kommer hela Sverige till del - det var socialdemokraten Jakobsson och moderaten Lindberg överens om.

I socialdemokraternas fall har partiet redan tänkt färdigt vad gäller finansieringen, som ska ske med bland annat höjd lastbilsskatt.