Malmö

Jobb Malmö ska organiseras om

1:46 min

Det hårt kritiserade Jobb Malmö som sköter Malmö stads arbetsmarknadsinsatser styckas upp och organiseras om, bara två år efter att det bildades. Det beskedet gav kommunledningen sent i eftermiddag.

– Där är ju fattade beslut i grunden om väldigt många olika spretiga verksamheter. Det har varit svårt att få det till ett tydligt sammanhang och ett tydligt fokus. Därför vill vi organisera om det och göra det tydligare nu, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande för kommunstyrelsen. 

I januari ska en arbetsgrupp föreslå hur Jobb Malmö ska organiseras om. Bakgrunden är svidande kritik mot dålig ledning, en rörig organisation och det revisorer har kallat olämpligt beteende: när politiker eller högre tjänstemän lagt sig i när anhöriga eller bekanta till dem sökt hjälp. 

Dessutom har Jobb Malmö inte ägnat sig tillräckligt åt huvuduppgiften: att få fler Malmöbor att försörja sig själva och därmed få ner kommunens kostnader för ekonomisk hjälp som förra året låg på nästan 900 miljoner kronor. 

Nu ska Jobb Malmö delas upp på andra förvaltningar och Servicepatrullerna läggs ner. Men ingen som har sysselsättning via Jobb Malmö i dag behöver vara orolig enligt kommunledningen.

– Vi kommer ju inte att ställa någon på bar backe. Detta ska skötas i lugn och ro och nu lägger vi pusselbitarna på plats, säger det ansvariga kommunalrådet, socialdemokraten Andreas Schönström (S).   

I den borgerliga oppositionen tycker Moderaterna att alla arbetsmarknadsinsatser istället borde vara i en egen förvaltning. Därmed skulle det kunna bli ännu en omorganisation snart om de vinner valet nästa höst.

– Det beror ju på var de landar i den här arbetsgruppen. Det vet vi inte än. De ska ju arbeta fram till januari. Så får vi se om de förslag de lämnar ifrån sig är fullgoda. Det är svårt att ta ställning till i det här läget. Vi får avvakta till januari, säger oppositionsrådet Anja Sonesson (M).