Skåne

Katarina Erlingson (C) slutar som regionråd

Centerns regionråd Katarina Erlingson kandiderar inte för en ny mandatperiod - utan satsar istället på kommunen i Lund, efter sexton år som regionpolitiker, varav tolv på heltid. Hon kommer att fortsätta som regionråd mandatperioden ut.