Skåne

2,2 miljoner för att förbättra vattnet

1:35 min

Sydvatten och Lunds universitet får 2,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till forskning. Forskningschefen Kennet Persson berättar om vad man ska använda bidraget till.

– Vi ska använda dem till att anställa en doktorand som ska utveckla en metod som heter massekvensering. Det är en metod som används för att extrahera DNA ur komplexa prover.

Den metod Kennet Persson pratar om används av både kriminaltekniker som undersöker brottsplatser och ekologer som undersöker jordarter.

Men i det här projektet kommer man använda sig av metoden när man undersöker reningsprocessen av dricksvattnet. Forskarna ska ta reda på exakt hur mikroorganismerna beter sig och reagerar mot varandra under processen.

– Det är att vi kan tränga in i den biologiska reningen. Vi vet ju hydrauliskt. Vi vet hur mycket vi kan tillföra och vi vet av erfarenhet hur vi ska få fram ett bra vatten men vi vet inte exakt hur det ska gå till.   

Man kommer studera både Ringsjöverket och Vombverket och förhoppningen är att lära sig mer om organismerna för att kunna förbättra och förenkla reningsprocessen. Och när det uppstår fel kommer man enklare kunna spåra dem genom att leta efter organismerna i vattnet.

I vanliga fall delar brukar Vetenskapsrådet inte dela ut pengarna till kommunala verksamheter. Kenneth Persson tror att de senaste årens problem med dricksvattnet gjort att man valt att prioritera dricksvattnet mer.

– Där är lite för många indikatorer på att vi måste jobba mer med vattenkvalité. Och sen kanske, kanske vår senaste forskning har visat att vi faktiskt får fram resultat som spelar stor roll för Sveriges vattenförsörjning.