Nordväst

NSVA storsatsar för att komma ikapp med ledningsbyte

1:20 min

Många av vattenledningarna i bland annat Helsingborg är gamla eller i dåligt skick. För att komma ikapp med underhållet storsatsar nu det regionala VA-bolaget Nordvästra Skånes vatten- och avlopp. Bara under nästa år satsas 140 miljoner kronor för att byta ut ledningar, renovera reningsverk och annat i Helsingborg och flera andra kommuner i nordväst.

– Man har under många år pratat om att ledningsnätet håller i 100 år men samtidigt har man sett att de ledningar som lades ner under 50- och 60-talet inte riktigt håller samma status och att de inte kommer att hålla i 100 år. Därför har det blivit ett accelererande bekymmer, säger Åsa Peetz, avdelningschef på ledningsnät och projekt, på Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA.

Hur avancerat är det att byta ut alla dessa ledningar och renovera upp det som behövs?
– Det beror på var ledningsnätet finns, är det mitt inne i centrum behöver man ju stänga av trafik och det blir bekymmer för de boende men det är också det att man ska ner bland befintliga ledningar och där finns ju elkablar och fjärrvärmeledningar också så visst är det ett avancerat arbete, säger Åsa Peetz.

Är problemet med vattennätet i Helsingborg med omnejd större i Helsingborg än på andra ställen i landet?
– Nej, det är ett känt bekymmer i hela landet.

Hur länge kommer det att dröja innan man får ett ordentligt nät i det här området?
– Vi har presenterat en plan på 20 år, att vi behöver öka takten under den tiden men det arbetet kommer fortgå efter efter den tiden, säger Åsa Peetz.