MALMÖ

Sju malmöbor av tio trygga

70 procent av malmöborna känner sig trygga där de bor, 20 säger att de är delvis otrygga, och var tionde - tio procent - upplever stor otrygghet i sitt område.

Det är ett av resultaten i Malmö stads årliga mätning av hur malmöborna upplever tryggheten i staden.

Mer om mätningen, som presenterades idag, hör du i nyheterna senare idag.