Lund

Lundastudenter planerar manifestation

Idag ockuperas flera högskolor och universitet runt om i landet som en protest mot regeringens utredning om att omvandla högskolor och universitet till privata stiftelser. Studenter har via Twitter och andra sociala medier uppmanat andra studenter och universitetsanställda  att delta i en manifestation. Efter manifestationer ska flera studenter inta byggnaderna. En av protesterna kommer att äga rum vid Lunds universitet i eftermiddag.