Malmö

Studenter får jobba i Malmö stad

Från och med nästa år införs ett studentmedarbetarprogram på prov inom Malmö stad. Under första halvåret av 2014 får 10-20 studenter vid Malmö högskola och Lunds universitet chansen att arbeta inom Malmö stads olika verksamheter, samtidigt som de studerar. 

Man vänder sig till studenter som läst 60 högskolepoäng, motsvarande ett läsår. Områden som kan vara aktuella för studentmedarbetare är kommunikation, miljö, ekonomi, juridik, teknik och HR.