Landskrona

Säger upp sig och får sex månadslöner

Landskronas kommunikationschef Helena Zimmerdahl har sagt upp sig, och trots att hon sagt upp sig själv får hon sex månadslöner som ersättning. Enligt Helsingborgs Dagblad har hennes tjänst fått en annan inriktning.

Avgångsvederlaget var ett krav från Helena Zimmerdahl själv. De sex månadslönerna motsvarar drygt 300 000 kronor.