Skåne

SIN: Inget etniskt register – men delvis olagligt

Skånepolisens register bryter delvis mot lagen. Det anser Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som kallar registret ett "bra-att-ha"-register. Men nämnden anser inte att det har skett någon registrering av romer just för att de är romer.

– Det här är en massiv kritik som vi uttalar. I svenska förhållanden är ju det på det sättet att svenska myndigheter ska följa lag. Här konstaterar vi att polismyndigheten inte har gjort det. Då menar vi att utgångspunkten är att om en tillsynsmyndighet säger detta då kommer också polismyndigheten att rätta sig efter vad tillsynsmyndigheten har sagt, säger Sigurd Heuman, ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN.

Det största felet som nämnden anser att Skånepolisen har gjort är att syftet med registreringen är alldeles för oklart. Det är enligt polisens beslut att "identifiera och kartlägga allvarlig brottslig verksamhet av länsövergripande karaktär genom att lokalt identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa". Det syftet är alldeles för brett, anser SIN.

Nämnden också att polisen inte kan visa varför man har behövt registrera de närmare 5 000 personer som finns i databasen. Även om det kan finnas skäl att registrera barn i ett underrättelseregister anser inte nämnden att det går att förstå varför över 1 000 barn har registrerats och inte heller att så många personer utanför Skåne finns med. 

Polisen kritiseras också för att man inte noterat vilka som är misstänkta för brott eller inte, för att man kan inte se vem som har ändrat vilka uppgifter i databasen och för att uppgifter som inte behövs längre inte har tagits bort.

Polisen har sagt att bakgrunden till registret är en konflikt mellan romska släkter i Staffanstorp. Registret innehåller många romer, men nämnden anser inte att det rör sig om ett etniskt grundat register. 

– Vi menar dock att den här registreringen inte har ägt rum enbart på grund av etnicitet. Registreringen grundar sig faktiskt på att man har tyckt att vissa personer har ägnat sig åt brottslig verksamhet. Då har man velat undersöka det och man har tyckt att det har funnits intresse att kartlägga vilka som är släkt med de här personerna, säger Sigurd Heuman.

En av dem som finns med i Skånepolisens register är Robert Vävström. Han jobbar på Malmös stads informations- och kunskapscenter för romer. Han är idag inte nöjd med nämndens slutsats att registret är delvis olagligt .

– Det är olagligt punkt slut. Det finns ingenting mellan "lite olagligt", och olagligt och "mellan-olagligt". Det är olagligt punkt slut. Det ska höras i en domstol. De personer som har utfört detta ska dömas, säger Robert Vävström.

Du blev väldigt upprörd när du fick veta att du finns med - är det här till någon del en upprättelse för dig?

– Personligen - nej.