Skåne

Skånska vårdköer opereras bort

Region Skåne har under 2013 fått 127 miljoner kronor ur den statliga kömiljarden som bonus för att ha minskat vårdköerna - till exempel till operationer för grå starr.

Enligt den styrande femklövern har antalet patienter, som väntat på operation längre än 60 dagar minskat med 80 procent sedan år 2005 - från 12 500 till 2 500.

Även om det är långt från kölöst, så har Region Skåne klarat de nationella målen varje månad under 2013. Målet, för grundnivån, är att 70 procent av patienterna ska få undersökning respektive operation eller annan åtgärd inom 60 dagar. I oktober låg Region Skåne på 76 respektive 75 procent.

Ett av de områden där köerna minskat mest är starr - och enligt regionrådet Carl Johan Sonesson är förhoppningen att det nästa år inte ska vara någon kö alls för att operera grå starr i Skåne.

– Vi ser att tillgängligheten generellt blir bättre inom nästan alla områden i vården. Extra glädjande att se att vårdvalet inom gråstarrsoperationer gett så bra effekt på ett och ett halvt år. Vi räknar med att köerna till gråstarr är borta nästa år, Carl Johan Sonesson (M), tillika ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.