Skåne Direkt

Mer än skyltar krävs för nå max 40

3:47 min

Trots att det gått ett halvår sedan Malmö stad utökade 40-zonen på stans gator är det fortfarande många bilister som kör för fort, visar mätningar. Satsningen har ändå gett effekt, säger Gatukontorets trafikplanerare Hossein Ashouri. Men för att få ned hastigheten till max 40 kilometer i timmen krävs mera.

– Skyltningen är inte tvingande, den är bara information till bilisterna. Vi vet att folk kan köra fortare när gatan är bred, betonar Hossein Ashouri.

Därför kommer Gatukontoret i Malmö också att satsa på att göra gator smalare, och att bygga passager där gångtrafikanter och cyklister säkert kan ta sig över.

– För att påminna bilisterna om att detta inte är en gata när de kan köra fort.

Kommunens mätningar visar att genomsnittshastigheten sänkts från 52 kilometer i timmen till 47 sedan den utökade 40-zonen infördes. Det räcker inte för att Malmös nollvision för antalet skadade och dödade i trafiken ska bli verklighet, men gör ändå staden säkrare.

Hossein Ashouri säger att studier visar att en sådan sänkning gör att både lindriga och allvarliga olyckor minskar.

– Men för Malmös del är det ännu för tidigt att uttala sig om hur sänkningen påverkat. Det tar flera år innan vi har ett tillräckligt underlag.