Skåne

Oklart landsbygdsprogram hotar nya våtmarker i Skåne

1:49 min

Fortfarande är mycket oklart kring det nya landsbygdsprogrammet för de kommande sju åren. I programmet satsar EU och Sverige pengar på att utveckla landsbygden. Men de besked som har kommit hittills innebär begränsningar nästa år och sannolikt även 2015.

– Vi kommer förmodligen se att det är svårare att ge stöd till att anlägga nya våtmarker vilket är en del av arbetet mot miljömålen i Skåne som är väldigt viktigt här eftersom vi har vatten på tre sidor om länet och vill att det vatten som kommer från land ska vara så rent som möjlig, konstaterar Malin Wildt-Persson, landsbygdsdirektör på länsstyrelsen.

Begränsningarna gör också att kompetensutvecklingen stannar av. Kompetensutvecklingen är en stor del av landsbygdsprogrammet som är viktig för att företagarna ska få utväxling på till exempel de investeringar de gör.

– Det blir bekymmersamt när man håller nere det i två år, menar Malin Wildt-Persson.

Fortfarande är inte alla beslut fattade i Bryssel för det landsbygdsprogram som ska gälla 2014-2020. Först efter årsskiftet väntas i sin tur besked från Landsbygdsdepartementet om hur programmet ska se ut i Sverige. Här väntas det innehålla drygt 32 miljarder kronor totalt de närmaste sju åren, varav drygt hälften betalas av Sverige. De två första åren vill regeringen bromsa i programmet, framför allt på grund av statens så kallade utgiftstak.

Alla redan beviljade stöd och projekt inom det gamla landsbygdsprogrammet rullar på som vanligt men för nya ansökningar finns bara några få områden kvar just nästa år. Mycket annat får vänta besked, till exempel olika slags projektstöd och miljöersättningar.

– Ja det är olyckligt eftersom det blir ju ett uppehåll. Det blir en osäkerhet, hur man ska kunna fortsätta, om man kan fortsätta och vilken inriktning det blir. Vi hade gärna sett ett tidigare beslut i Bryssel för att vi skulle kunna vara igång vid årsskiftet, säger Magnus Kindbom, statssekreterare på Landsbygdsdepartementet.