Ystad

Operationer kan flyttas tillbaka till Ystad

Flytten av ortopedpatienter från Ystad till Kristianstad blev ingen besparing. Nu är sjukhusledningen beredd att ompröva flytten och eventuellt ta tillbaka operationerna till Ystad, skriver Ystads Allehanda.

Tanken var att lasarettet i Ystad skulle spara runt 25 miljoner på att flytta ortopedpatienterna. En utvärdering visar att det snarare har lett till högre kostnader, bland annat eftersom flytten lett till fler transporter av patienter mellan sjukhusen och ökade kostnader för en ny vårdavdelning på sjukhuset i Hässleholm.

Däremot har vårdtiden sjunkit.