Landskrona

Hedersmördads mamma begär ersättning

Mamman till hedersmördade Maria i Landskrona har nu vänt sig till justitiekanslern, JK, för att få ersättning för det lidande hon utsattes för då hon först var häktad och sedan misstänkt för mordet på sin dotter. Mamman begär 150 000 kronor i ersättning och tidigast om ett halvår kommer JK fatta beslut.

Hennes son fälldes sedan som skyldig till mordet.

Också i tingsrätt och hovrätt begärde mamman ersättning för det lidande som mordet medfört, men båda domstolarna avvisade kravet med hänvisning till det dåliga förhållande som rått mellan mamman och Maria.