Romregistret

Ullenhag säger nej till kommission

1:27 min

Integrationsminister Erik Ullenhag vill inte tillmötesgå kravet från flera romer i Skåne om att inrätta en oberoende granskningskommission om den registrering av romer som Skånepolisen har gjort. Erik Ullenhag vill istället låta bland annat den pågående brottsutredningen få sin gång. 

– Det har jag sagt nej till. Det finns en anledning till att jag har sagt nej till det. Idén med en sanningskomission är ju att den som har gjort något fel, eller något brottsligt, ska berätta om det och slippa straff eller en påföljd. Det tror jag vore väldigt skadligt i förhållande till hur samhället markerar, säger Erik Ullenhag (FP). 

I fredags kom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden med sitt uttalande om Skånepolisens databas med närmare 5 000 personer där de flesta är romer. På flera punkter anser SIN att Skånepolisen brutit mot polisdatalagen, bland annat att man inte noterat vilka i databasen som är misstänkta för brott eller inte - men dock inte att polisen gjort sig skyldig till någon registrering på etnisk grund. 

SIN anser att ett alternativ är att polisen nu ska förstöra databasen. Polisen talar istället om att rätta till de fel som nämnden har påpekat. 

Flera romska företrädare var inte nöjda med beskedet från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och har förnyat kraven på en oberoende kommission. Men Erik Ullenhag tillbakavisar det. Han vill att den förundersökning som pågår ska ha sin gång och den prövning som Justitiekanslern kan komma att göra om enskilda begär skadestånd för att ha blivit felaktigt registrerade. 

– Detta är ju färska händelser. Det ska hanteras inom ramen för ordinarie rättssystem. Till en början SIN nu, åklagaren tittar på det och om sedan JK tittar på det är det en prövning som jag välkomnar, säger Erik Ullenhag.

richardo.stankov@sverigesradio.se, Radio Romano
anna.bubenko@sverigesradio.se, P4 Malmöhus