Helsingborg

Kustbevakningens flyttplaner möter kritik från NV-politiker

1:15 min

Kustbevakningen överväger att flytta sin station i Öresund från Helsingborg till Malmö. Men i nordvästskåne vill man ha stationen kvar i Helsingborg. Nu vill kommunalråden i fem nordvästskånska kustkommuner ha en dialog med Kustbevakningen.

Bengt Fernlund som är chef för Kustbevakningen i Region Sydväst säger att det främst är säkerhetsskäl som gör att man överväger en flytt till Malmö. Lokalerna i Helsingborg ligger oskyddat och har flera gånger utsatts för inbrott och skadegörelse. 

Men kommunalrådet Peter Danielsson i Helsingborg är förvånad och säger att Helsingborgs hamn kan lösa säkerhetsproblemen. 

– Hamnen har tagit fram förslag om hur man skulle kunna höja säkerheten där till den nivå som Kustbevakningen har efterlyst, säger han. Vi är också beredda att titta på andra placeringar i hamnen om de inte tycker att den här platsen är tillräckligt bra, säger Peter Danielsson (M). 

Bengt Fernlund på Kustbevakningen menar att det inte spelar så stor roll var fartygen har sin kajplats. De ska hur som helst patrullera i bland annat Öresund, och meningen är att de ska vara ute till havs så mycket som möjligt. Men Peter Danielsson köper inte det resonemanget. 

– Det säger ju sig själv att om det inträffar någonting och man ska utgå från Malmö så tar det längre tid att ta sig upp här, säger han. Eftersom det redan finns en Kustbevakningsstation i Köpenhamn så tycker jag det är logiskt att ha en station i Helsingborg så att man täcker både den södra och den norra delen av sundet.