Skåne

Undersköterska slutade på grund av stress

Många som jobbar inom äldrevården kommer inte orka jobba kvar där inom tre år, det visar en undersökning som Fackförbundet Kommunal låtit göra bland sina medlemmar. Det är särskilt anställda under 35 år som inte vill fortsätta. Samuel Teeland, är utbildad undersköterska och har jobbat inom äldrevården under hela sitt yrkesliv, men slutade för en månad sen på grund av stress, utmattning och bristen på utveckling.

– Jag kunde känna att jag var väldigt matt och orkade inte jobba kvar. Jag har tappat allt sug, intresse och lust.

Samuel Teeland är inte ensam, enligt Fackförbundet Kommunals rapport har 75 procent av deras medlemmar det jäktigt på jobbet minst en gång i veckan. Något som i flera fall leder till att de inte hinner ta lunchrast eller ens en kort paus för att gå på toaletten. Mer än varannan svarar att de är underbemannade på avdelningen och på de platser där underbemanningen är konstant är också stressen och den psykisk påfrestning som störst. För Samuel Teelands del var det särskilt hetsigt när han jobbade i hemtjänsten.

– Man åker hem till människor och ska man göra de här insatserna. Och man hinner knappt med det, eller om man hinner med att göra alla insatser exakt, då hinner man i princip inte alls med att behandla den här personen som en människa.

Kommunals undersökning visar dock att många av medlemmarna känner att de har möjlighet att göra sina röster hörda, att de får vidareutbildning och har utvecklingssamtal med chefen. Men Samuel Teeland var just bristen på utveckling en viktig anledning till varför han slutade arbeta inom äldrevården.

– Det finns något strukturellt i det här som har att göra med att det är ett kvinnoyrke som är förknippat med låg social status, låg utbildning och låg lön. Den ekonomiska ersättning som jag fick var inte tillräcklig för att kompensera det jag upplevde som stress och frustration.