Danmark

Dansk tuberkulossmitta utom kontroll

1:58 min

Tuberkulos är en sjukdom har varit i stort sett borta i de Skandinaviska länderna under andra hälften av 1900-talet. Men under de senaste åren har den kommit tillbaka och i Danmark larmar nu vårdpersonal om att man inte har kontroll över smittans spridning.

– Som det ser ut i dag har vi inte kontroll över smittspridningen i Danmark, säger Nete Wrona Olsen, tuberkulossjuksköterska på Gentofte sjukhus.

Hon jobbar på en avdelning för infektionssjuka och en av hennes arbetsuppgifter är att cykla runt på stan och samla upp hostprover. 

– Jag besöker oftast härbärgen eller kliniker för missbrukare och det är helt frivilligt om man vill lämna ett prov eller inte, säger Nete Wrona Olsen.

I Danmark har antalet tuberkulosfall ökat de senaste åren, sedan 2009 med 22 procent. Men smittan har inte spridit sig generellt bland befolkningen. Det är framför allt bland hemlösa, missbrukare, psykiskt sjuka eller resurssvaga personer som ofta lever tätt tillsammans på härbärgen och nattcaféer. Dessa personer är ofta mer utsatta för att sjukdomen ska bryta ut.

Tuberkulos har kommit tillbaka i alla nordiska länder men i Danmark är förekomsten dubbelt så hög per 100 000 invånare som i Sverige och Norge. Enligt Nete Wrona Olsen är en viktig skillnad att fler lever under utsatta förhållanden i Danmark än i Sverige. I Sverige finns smittan framför allt bland den äldre befolkningen vilket betyder att man ofta mer kontakt med de utsatta.

Sören Thybo är överläkare på infektionsmedicinsk avdelning på Rigshospitalet och har jobbat i många år med tuberkulos. Han menar att Nete Wrona Olsens arbete är en viktig del för att fånga upp källorna till smittspridningen i Köpenhamn. Han säger att den stora skillnaden också handlar om att man haft för dålig kontroll över sjukdomen i Danmark. Man har till exempel inte screenat nyanlända från länder där tuberkulos är vanligt, som man har gjort i Sverige.

– Om det var upp till mig skulle man screena alla nyanlända med lungröntgen så att man hinner fånga upp det innan sjukdomen hinner sprida sig. Inte för att det är särskilt stor risk att den sprider sig till resten av befolkningen, men många nyanlända hamnar i till exempel asylcenter där de lever tätt ihop och då är det stor risk att andra drabbas", säger Sören Thybo.