Skåne / Danmark

Polis söker fartyget som dumpat kossorna

1:17 min

Utredningen kring de döda kor som hittats längs den skånska sydkusten fortsätter. Döda kor har nu även hittats på stränder i Danmark. Teorin är att djuren dumpats från ett fartyg, och nu försöker polisen hitta det.

– Vi håller på med det. Vi får se om vi får någon träff. Det finns ju specialbyggda fartyg för transporter av kreatur, och det är väl inte omöjligt att vi kan få fram ett par namn på sådana fartyg, säger miljöåklagaren Ingvar Wennersten vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Enligt åklagaren är det just nu sju döda kor som hittats på olika ställen längs den skånska sydkusten och två i Danmark. Jordbruksverket har i samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt beslutat att inte ta prover på korna och att de inte ska obduceras. Enligt Maria Olofsson på Jordbruksverket finns det inget i omvärlden som tyder på någon farlig smitta, men hon säger att beslutet kan omvärderas utifrån vad polisutredningen kommer fram till.

Brottsutredningen gäller misstänkt miljöbrott, men var de misstänkta hör hemma är fortfarande oklart. Även om de döda djuren flutit i land i Skåne är det inte säkert att brottet kan lagföras i Sverige. Har brottet skett på internationellt vatten är det andra lagar som gäller, enligt Ingvar Wennersten.

– Gör man bedömningen att det inte har skett inom Sveriges territorium, då kan det vara så att det är flaggstaten - det vill säga det land där fartyget är registrerat - som i så fall får lagföra och ta hand om det här som har inträffat, säger han.