Helsingborg

Mystisk massdöd bland kajor

1:23 min

Ett stort antal döda kajor har hittats på Fredriksdal i Helsingborg. Sedan i går morse har rapporter kommit in om döda fåglar på sex olika ställen, och i Fredriksdalsskogen hittades så många som hundra döda kajor på ett och samma ställe.

– Vi vet inte vad det beror på ännu. Vi skickar fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys, och då väntar vi att vi får svar om en eller ett par veckor, säger Linda Hellberg, naturvårdare på Helsingborg stad.

Fåglarna har inga yttre skador, men på ett par av dem har det kommit lite blod ur näbben. Linda Hellberg vill egentligen inte spekulera i vad fågeldöden kan bero på men säger att det skulle kunna vara något som de ätit.

– Alternativt att det går något virus eller sjukdom, men på Statens veterinärmedicinska anstalt säger de att det inte går några kända virus just nu på fåglar, säger hon.