Skåne

Domstolar slarvar med hemliga personuppgifter

1:30 min

Svenska domstolar slarvar med sekretessen, och nu kräver Skånepolisen att Domstolsverket skärper rutinerna för att skyddade personuppgifter inte ska läcker ut. Det handlar bland annat om hotade kvinnor som fått sin identiteter röjda. 

Susanne Gosenius är brottsoffersamordnare vid Skånepolisen.

– Ja, vi har haft två stycken ärenden som jag känner till nu i år bara

Hur allvarligt är det här?

– Ja det är ju säkerhetsmässigt väldigt allvarligt. Om det är en person som lever under skydd så gör man ju det för att det är påkallat av en hög hotbild.

De sekretesskyddade uppgifterna lämnas ibland ut av misstag i samband med meddelande av domar eller kallelse till tingsrätten, handlingar som skickas ut till alla parter i ett mål. Det är ett slarv som får förödande konsekvenser, menar Susanne Gosenius.

– Att en uppgift röjs på det här sättet innebär ju att  brottsoffret måste flytta till ny bostadsort, ny arbetsplats kanske, ny barnomsorg.

Framgår det inte tydligt om  det är sekretessuppgifter?

– Jo, det gör det, men av  misstag så glömmer man ibland att man skall plocka bort uppgifterna i en offentlig handling och så skickas den ut till berörda parter i till exempel en vårdnadstvist.

Drygt 12 000 personer i Sverige lever i dag med skyddade personuppgifter. 

I en skrivelse till Domstolsverket uppmanar Skånepolisen verksledningen att se till så att rutinerna vi landets tingsrätter förbättras så att skyddade personuppgifter inte lämnas ut. Lagman Eva Wendel Rosberg vid Malmö tingsrätt har i ett yttrande till JO djupt beklagat att skyddade uppgifter lämnats ut, berättar Susanne Gosenius.

– Det får helt enkelt inte upprepas. Det måste vara noggranna rutiner på tingsrätterna och andra statliga myndigheter.