Lund

Stora muskler inte tillräckligt skäl för dopningskontroll

Två civilklädda poliser gick in på ett gym i Lund och blev misstänksamma mot en mans stora muskler.

Poliserna tog in honom misstänkt för dopningsbrott. Nu får Polismyndigheten i Skåne kritik från justitieombudsmannen, JO.

JO menar på att polisen inte haft  tillräckliga grunder för att både kroppsbesikta och narkotikatesta mannen.

Enligt JO utgör enbart stor muskelmassa inte grund för dopningsmisstanke.