#skaneval14

Skolan och trafiken i Malmöduell

27 min

Skolan och trafiken blev huvudämnen i valduellen mellan oppositionsrådet Stefan Lindhe(M) och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh(S).

Skolan är det viktigaste vi har, tyckte Katrin Stjernfeldt Jammeh. Som menade att de lyckats vända en negativ trend i Malmö och att skillnaderna mellan skolorna har minskat.

Stefan Lindhe ville ha ett helt annat fokus på kunskap och både ha högre löner för lärarna och skolledare som kan ordna bättre studiero på skolorna.

Trafiken med biltrafiken kontra bussarna debatterades också. Fler ska åka kollektivt, tyckte Katrin Stjernfeldt Jammeh. Medan Stefan Lindhe ville bygga bort hinder för bilarna.

En hastighetssänkning till 30 var också uppe till diskussion. Miljöpartiets Karolina Skog vill undersöka möjligheten, medan oppositionsrådet Stefan Lindhe går år andra hållet och lovar riva upp dagens 40-gräns på vissa sträckor.