#Skaneval14

Billiga lägenheter efterlystes

8:19 min

Byggandet av nya billigare lägenheter tyckte SPI Välfärden skulle prioriteras, för att göra vissa områden mer attraktiva. MP tyckte det var viktigt med en blandning av olika sorts boenden.

– Allmännyttan kan inrikta sig på att bygga billigare lägenheter, tyckte Ferenc Horvath från SPI Välfärden.

Och Karolina Skog från Miljöpartiet höll med, men ville också ha koll på blandningen.

– Vi behöver komplettera med olika typer av boende som saknas för att få mer blandning, menade Karolina Skog.

MP vill också att alla skolor profilerar sig och SPI höll med.

Viktigaste valfrågan för SPI Välfärden är trygghet och bättre förhållanden för äldre. Miljöpartiet i Malmö sätter skolan som viktigaste område.