#vårasopor

Valutgången kan påverka din sophantering

2:40 min

Så sent som i går beslutade regeringen att behålla och stärka tillverkarnas och producenternas ansvar över insamlingen. Men om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet får bestämma hamnar ansvaret istället på kommunerna, tillsammans med de andra hushållssoporna.

#vårasopor | Läs Avfallsutredningen från 2012

Återvinningsstationer för tidningar och förpackningar, så som det ser ut i dag, skulle alltså försvinna om oppositionen vinner valet.

– Jag tycker att det är väldigt olyckligt att vi fortsätter att tvinga enskilda och i hushåll att ha den här dubbla lösningen, där man måste iväg långt till en ganska skräpig plats för att lämna förpackningar som man idogt har suttit och sorterat ut, säger Miljöpartiets Åsa Romson.

Flera av Ekots lyssnare har i samband med vår granskning av landets sopor och återvinning vittnat om att producenternas insamlingsstationer ofta är skräpiga och att det många gånger behövs en bil för att ta sig dit.

Regeringens egen utredare föreslog för två år sedan att det skulle underlätta om kommunerna tog över ansvaret för att samla in returpapper och förpackningar åt producenterna när de ändå samlar in vanliga hushållssopor.

Men medan regeringen i och med beslutet i går väljer att gå vidare med rådande system, får alltså utredarens förslag gehör hos oppositionen.

– Fick kommunerna ansvaret så skulle vi kunna få en fastighetsnära insamling och vi skulle slippa kånka stora smutsiga påsar och kartonger flera hundra meter bort till återvinningsstationer, säger Vänsterpartiets miljöpolitiske talesperson Jens Holm.

Enligt Socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson, Matilda Ernkrans, har majoriteten av EU-länderna i dag ett sådant system att kommunens sophantering också hämtar in sorterade förpackningar och tidningar.

– I dag kan vi konstatera att Belgien, Danmark och Tyskland nu återvinner mer per invånare än Sverige. Vi är alltså långt ifrån bäst i klassen. Vi menar att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar, säger Matilda Ernkrans. 

Enligt miljöminister Lena Ek är det ändå bättre att använda ett redan uppbyggt system med många investeringar i, och med regeringens nya beslut på området kommer det om tre år vara större krav på renhållningen till exempel.

– Om man vill börja om med tjugo år av förhandlingar så får man ju göra det. Det vore väldigt synd för miljön och för de engagerade medborgare som nu kommer att kunna se att det här förbättras väldigt tydligt närmaste tiden, säger Lena Ek.

Regeringens egen utredare kom ju fram till att det bästa vore om kommunerna tog över det ansvaret, varför blev det inte så?

– Därför att det finns på sina håll system som fungerar väldigt bra, det har investerats väldigt mycket pengar. Det viktigaste är att vi får högre insamlingsmål, och det tar mycket längre tid att nå dit om vi ska vända upp och ner på hela systemet, säger Lena Ek.

Men om man måste välja mellan att gå till två ställen eller ett ställe, vilket är enklast för den enskilde tycker du?

– Det är klart att det är enklast om det är på ett ställe, men olika kommuner har olika förutsättningar. Det är väldigt lätt i ett hyreshus eller i en bostadsrättsförening i Stockholm att ordna det här. Bor man i ett ensamt hus på landet så är det inte lika lätt att ordna detta, säger Lena Ek.