Skåne

Cancerpatienter får vänta för länge

Tiden mellan diagnos och behandling för allvarligt sjuka patienter i Skåne är allt för lång. Det konstaterar Region Skånes revisorer som granskat vården för bland annat bröst- och prostatacancerpatienter.

Revisorerna föreslår bland annat att det ska finnas en kontaktsjuksköterska redan vid första besöket i vården och att informationen till patienterna blir bättre så att dom i förväg känner till vilka steg som väntar i behandlingen.

Revisorerna vill också att det ska finnas sanktioner om målen inte nås.