Skåne

Vattnet i Löberöd och Harlösa drickbart igen

Vattnet i kranarna i Löbebröd och Harlösa går att använda som vanligt igen och behöver inte kokas. 

Den rekommendation att koka vattnet som gällt sedan 15 augusti är nu borta. Detta gäller alla med kommunalt dricksvatten som varit berörda av kokrekommendationen. 

Nu kommer VA SYD under en tid framöver ta extra prover på dricksvattnet för att följa upp och säkerställa fortsatt bra dricksvattenkvalitet.

Dessutom fortsätter arbetet med att analysera resultat av tidigare vattenprover för att se om det går att få klarhet i exakt vad som hänt.