Lund

Studenter kritiska till Juridicum

2:53 min

Studenter som inte har akademikerbakgrund känner sig inte hemma på juridiska fakulteten i Lund,  och vissa föreläsare har till och med ett klassförakt.

Så beskrev ett par studenter undervisningen i en rapport som gjorts på uppdrag av universitetet. Men det är inte en sann bild menar universitetet, och vill inte publicera rapporten.

- Det mesta blir inte publicerat, om man ska publicera måste man fatta ett aktivt beslut att ska vi anslå pengar till den här publiceringen. Och med ordet klassförakt så var det uteslutet att vi skulle kunna trycka en bok och publicera det här, säger Per Norberg, lektor.

Per Norberg är också ordförande i jämställdhet- och likabehandlingskommittén som gett nio studenter i uppdrag att granska om juriststudenternas undervisning har ett genusperspektiv. Granskningen bygger på intervjuer med några av lärarna och studenterna på fakulteten, och rapporten visar på brister. Lärare beskriver själva att kollegor är okunniga och osäkra på hur de ska få in genus i undervisningen. Rapporten beskriver också att det finns negativ attityd hos en del studenter som kan leda till att det blir en aggressiv och hotfull stämning när genus tas upp.

Många studenter tycker också att de som går på utbildningen är för lika varandra vad gäller etnicitet och klass. Och en student har sagt:

"Det finns extremt hemska exempel där vissa föreläsare har uttryckt ett klassförakt"

Men det här citatet fick Per Norberg att reagera när de skulle diskutera att publicera och trycka upp rapporten som en bok, så som de gjort med en tidigare rapport.

– Ordet klassförakt är mycket starkt ord, och ordet klassförakt är helt fel om man ska se det som en objektiv beskrivning. Problemet är väsentligt mindre än att ordet klassförakt är befogat.

Hur vet du det?

-- Ja men jag känner ju lärarna här, jag känner ju studenterna, jag är en del av kulturen här.

Per Norberg menar att det kan finnas problem kvar från den tid då juristutbildningen mest var för överklassen. Det kan leda till en exkluderande jargong. Men det fanns också  risk att människor som sökte efter rapporten på nätet skulle dra för stora slutsatser av den. Därför frågade han studenterna om de kunde ta bort citatet vid en eventuell publicering.

– Jag bara frågade dem om de kunde tänka sig, för att ett citat kan man ju lyfta ut och så kan man göra en egen sammanfattning.

Men studenterna vägrade styrka citaten. Till tidningen Lundagård säger de att de fått lära sig om akademisk hederlighet och att de upplevde frågan som ett ultimatum om censur. Det var det inte enligt Per Norberg, men istället för att publicera rapporten skrev han och kollegorna skrev istället en egen sammanfattning, där citatet om klassförakt inte finns med.

– Vi jobbar jättemycket med det här och då är det tråkigt om ett ord som klassförakt kopplas till oss, säger Per Norberg.