#skaneval14

Vårdval försvinner med vänsterstyre

3:57 min

De senaste åren har den styrande femklövern i Region Skåne öppnat för fler privata företag i vården genom att lägga ut delar av vården i vårdval. Men om oppositionen vinner regionvalet den 14 september kommer flera vårdval i stället att avskaffas.

– Det är några vårdval som vi vill avskaffa, och det rör dem som är specialistvård, främst då hudsjukvård och ögonsjukvård, som är verksamheter som normalt sett bedrivs på sjukhus. Dem har man nu splittrat upp på privata aktörer, och det tycker vi är en dålig politik, så det kommer vi att avskaffa, säger regionrådet Henrik Fritzon (S).

Men man har kunnat se att köerna faktiskt har kortats kraftigt som i till exempel vårdvalet för grå starr. Är det då inte dumt att avskaffa vårdval som kan leda till kortare köer, vilket ni också vill ha?

– Nu har vi inte sagt att vi ska avskaffa gråstarrvårdvalet, men det är också ett förrädiskt resonemang, för det kostade också över 30 miljoner mer för starrverksamheten förra året. Det är att man har lagt in mer pengar som har kortat köerna, och de 30 miljonerna kunde man i stället lagt in i den offentliga vården. Då hade man fått 30 fler läkare på ögonklinikerna i stället, och då hade vi kunnat korta köerna lika bra.

Socialdemokraterna är alltså tydliga med att partiet vill ta tillbaka den specialiserade hud- och ögonsjukvården i offentlig regi. Även vårdvalet för specialiserad barn- och ungdomstandvård vill man riva upp, och flera av de andra vårdvalen vill Socialdemokraterna utreda.

Vad det gäller de övriga oppositionspartierna vill Sverigedemokraterna först utvärdera de senast införda vårdvalen, innan partiet tar ställning till ytterligare, och man är inte heller främmande för att riva upp vårdval. För Vänsterpartiet är det en central fråga att få bort vinsterna i sjukvården och ta tillbaka privatiserad verksamhet.

Bland partierna i femklövern är det Kristdemokraterna och Moderaterna som tydligast säger sig vilja införa fler vårdval. Kristdemokraterna skriver i sitt valmanifest att vårdval på sikt även bör omfatta viss slutenvård, och Moderaterna pekar ut fem områden, där man vill se nya vårdval, bland annat för barnläkare och förlossningsvård.

Centern och Folkpartiet kan också tänka sig fler vårdval men anser att varje område först måste utredas noggrant. Och vad det gäller Miljöpartiet, så går man inte till val på fler vårdval.

– Det är ingenting som vi beskriver i valmanifestet att vi vill ha fler vårdval. De vårdval som är genomförda, speciellt inom psykiatri och missbruksvård, har varit bra att genomföra. Vi ser också att vårdvalet vad det gäller grå starr har varit väldigt framgångsrikt i att korta köerna, men det är inget självändamål att använda vårdval som princip, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Är det något av vårdvalen som ni vill dra tillbaka?

– Inte i dagsläget. I och med att de nyligen har kommit till, så vore det organisatoriskt besvärligt för såväl vår egen verksamhet som för den privata.

Folkpartiet i Region Skåne har den senaste tiden krävt att Socialdemokraterna ska svara på vad som händer med de privata vårdcentralerna i Skåne, om det blir maktskifte i regionen efter valet. Folkpartiet anser att de är hotade, eftersom Socialdemokraterna vill begränsa privata vårdföretags vinstuttag.

– Det Socialdemokraterna måste göra är att faktiskt leverera ett besked om hur de tänker sig med valfriheten. De säger att de är för valfrihet, men de har inte gett ett enda rakt besked hur de ska kunna tillåta våra medborgare att kunna välja bland privata alternativ och en mångfald av aktörer. De måste upp på banan och ge tydliga besked, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP).

Men socialdemokraten Henrik Fritzon tycker att partiet är tydligt.

– Vårdvalen för primärvård kommer vi inte ändra i eller avskaffa, utan de privata vårdcentralerna får finnas kvar, även om vi styr, svarar han.

Ska företag som bedriver vård i Skåne få ta ut vinst?

– Det som socialdemokratiska partiet har sagt nationellt är att vi ska ha hårda kvalitetskrav, som gör att det inte blir möjligt att bedriva vård på skattepengar och ta ut orimliga vinster på bekostnad av kvalitet. Det är den linjen vi driver, men mindre vinster kommer naturligtvis att vara möjligt.

Men kan du se att de företag som driver vårdcentraler i Skåne i dag tar ut orimliga vinster och att det är ett problem?

– Nej, det har inte jag något fog för att säga i dag. Det kan ju naturligtvis förekomma, men inte som jag vet.