Malmö

Skador på Stadion och Ishallen

4:25 min

Malmö kommun kommer att behöva reparera flera av sina fastigheter efter skyfallet igår. Det kommer att ta tid innan kommunen kan summera kostnaderna.

Enligt Jan-Peter Stål, beredskapssamordnare på Malmö stad har vattnet i en del fastigheter stått upp mot två meter högt.

– På fastighetssidan ser man redan nu att det blir en hel del reparationer. Till exempel kommer man att få riva väggar på Stadion och Ishallen, säger Jan-Peter Stål.

Av skolbyggnaderna är Slottsstadens skola och Mellanhedsskolan värst drabbade. På äldreboenden kan de boendes källarförråd ha drabbats.

Vård- och omsorgsverksamheten har fungerat. Alla som har behövt hjälp har också fått det. Tre vårdtagare fick evakueras ur ett översvämmat hus på Norra Grängesbergsgatan i går. Eftersom anställda hade svårt att ta sig till jobbet fick kommunen ringa in extra personal. Det kunde också ta extra tid att nå fram till vårdtagare i hus där hissarna slutat att fungera.

Inom delar av stadsområdena Väster och Söder blev det problem med både it och telefoni. Bland annat hade hemtjänsten svårt att få ut de scheman som visar vilka personer som ska ha hjälp och när. Anledningen var att så kallade noder i IT-systemen stod i översvämmade utrymmen. Det har inte hänt tidigare.

– Det är klart att det här är väl någonting att titta på nu, de som har blivit drabbade. Där får man nog fundera på att helt enkelt flytta på dem, säger Jan-Peter Stål.

Det kan ta flera månader innan kommunen har summerat kostnaderna för översvämningarna.