Region Skåne

Täta turer och låga priser viktigast för skånska resenärer

3:54 min

Skåningarna anser att täta turer och låga priser är viktigast för en attraktiv kollektivtrafik. Det visar en opinionsundersökning som Sveriges Radio låtit göra.

En av dem som tycker det är Höllvikenbon Andrea Gerner.

– Det är kombinationen av täta turer och låga priser, tycker jag, säger hon.

Hur tycker du priserna är i dag?
– Det är väl rätt okej inne i Malmö, men det är jättedyrt till exempel att åka regionbuss från Höllviken in till Malmö.

– Det viktigaste skulle vara lite lägre priser. När man kollar på priserna, så märker man att om man är fler än tre personer, så lönar det sig mer att ta bilen. Då händer det lätt att vi tar bilen i stället, säger Malmöbon Okhan Vatansever.

– För mig är det viktigaste att bussarna funkar. Det har man märkt att de inte gör, när det snöar, säger Caroline Durmaz, som också bor i Malmö.

Opinionsundersökningsföretaget Novus frågade på uppdrag av Sveriges Radio i våras 1100 skåningar vad de anser är viktigast för en attraktiv kollektivtrafik. De svarande kunde välja på täta turer, utbyggd trafik på landsbygden, låga priser, bekvämlighet eller annat.

38 procent valde täta turer, och 26 procent svarade låga priser. Priserna har höjts fyra gånger under de åtta år som femklövern styrt Region Skåne. Inför prishöjningen i år sa kollektivtrafiknämndens ordförande  Mats Persson (FP) så här om hur han tror priset uppfattas av resenärerna.

– Vår bedömning är att det är mindre viktigt för människor än att det fungerar och att man känner att det finns ett tillräckligt bra utbud.

Efter täta turer och låga priser prioriterar skåningarna trafik på landsbygden, visar vår opinionsundersökning. Det är tydligt att det är viktigare för skåningar som bor i norra och östra Skåne. I gamla Kristianstads län svarade var tredje tillfrågad att utbyggd kollektivtrafik på landsbygden var viktigast, medan det bara var tionde i gamla Malmöhus län.

-- Det är viktigt att bussarna går ut på landet också. Annars är det ganska svårt att åka kollektivt, om man bor på landet. Jag bor själv utanför Everöd, säger Robin Eriksson.

Femklöven har fått hård kritik för att 23 busslinjer dragits in sedan 2011, framför allt i norra och sydöstra Skåne. För få resenärer och utbyggnaden av nya Pågatågsstationer har varit ett par av skälen. Flera partier i Region Skåne är missnöjda med de indragna busslinjerna. Bland annat vill Centerpartiet återinföra dem, och Socialdemokraterna lovade nyligen att öppna nio av linjerna igen till en kostnad av 15 miljoner kronor.

– De här linjerna är sådana att det är väldigt många som helt har blivit av med sin busstrafik och inte har någon chans att åka kollektivt, säger Henrik Fritzon.

Bland de sex procent som i vår opinionsundersökning valt alternativet "annat" som viktigast för en attraktiv kollektivtrafik, dominerar svar som att tågen och bussarna ska hålla tiderna och att trafiken ska vara pålitlig. Framförallt tågtrafiken har den senaste tiden haft stora problem med det. Enligt siffror från Skånetrafiken var bara 63 procent av alla tåg i tid i juli. Lisbeth Nilsson är en av dem som tycker att pålitligheten är viktigast.

– Det är viktigt för att man har tider att passa, säger hon.

Hur tycker du att det funkar i dag?
– Sådär. Ofta får man vänta. Jag kan åka till Kristianstad, Malmö och Stockholm, och det är ofta bytena som det är problem med, att man inte hinner i tid.